Active Directory Domain Controller

– Domain auditlogları, servis sağlık bilgisi, performans metricleri.

Microsoft SQL

– SQL Database durumları, SQL Log disk doluluk ve IOPS bilgileri, servis sağlık bilgisi, error/latency metricler ve diğer tüm instance/database performans metricleri.

Microsoft Exchange

– Mail kuyruk durumları, log disk doluluk bilgileri, log replay latency bilgileri, servis sağlık bilgisi ve diğer tüm Exchange performans metricleri.

Microsoft IIS

– IIS site takibi, application pool durumları, web sayfası hata kodu kontrolleri, servis sağlık bilgisi ve diğer tüm performans metricleri.

Microsoft Wsus

– Wsus durumu(Kabul edilen, süresi dolmuş client bilgileri), senkronizasyon işlem durumu, Wsus database bilgileri, bilgisayar grupları istatistikleri.)

Microsoft DNS

– Servis sağlık bilgisi, portlar ve diğer tüm performans metricleri.

Microsoft DHCP

– DHCP scope içerisinde bulunan kullabilir IP, rezerve olan IP’lerin sayıları, kullanılan IP’lerin sayısı ve servis sağlık bilgisi.

Microsoft Terminal Server

– Aktif olmayan kullanıcıların toplamı, bağlı olan kullanıcılar, RDP portlarının kontrolleri ve diğer tüm performans metricleri.

İzlediğimiz ortam bileşenlerinden örnekler

Fiziksel Sunucu Altyapısı
(Donanım & İşletim Sistemi)
Sanallaştırma
Altyapısı
Servisler
Veri Tabanları
Uygulamalar
Kablolu & Kablosuz Ağlar
Güvenlik